Skip to main content
Menu
Tickets Walibi Belgium
Privacybeleid

Privacybeleid

Beleid met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens

Op deze pagina willen wij u meer uitleg geven over ons beleid met betrekking tot persoonsgebonden gegevens die u mogelijk meedeelt tijdens uw bezoek aan onze site. Onze doelstelling bestaat erin uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de persoonlijke levenssfeer.

 

1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Compagnie des Alpes (50-52 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, info-wbe@walibi.com) verzamelt persoonsgebonden gegevens tijdens uw bezoek aan onze site en bij de on-line bestelling van onze producten. De gegevens die u meedeelt bij de on-line bestelling van onze producten en diensten, worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw overeenkomst uit te voeren. De gegevens met betrekking tot alle geregistreerde profielen zullen bijgehouden worden om uw toekomstige bestellingen te verwerken. De persoonsgebonden gegevens die wij u vragen en die aangeduid zijn met een *, zijn vereist voor de verwerking van uw bestelling. Indien u deze verplichte velden niet invult, kunnen wij uw aanvraag niet verwerken. Als u uw toestemming verleent zal u e-mail adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van onze nieuwe produkten en diensten, alsook die van onze partners. Walibi gararandeert dat uw e-mailadres nooit aan derden zal worden doorgegeven: de e-mails worden uitsluitend met haar tussenkomst verzonden. Andere persoonsgegevens zoals uw postadres, uw telefoonnummer, uw aankoopvoorkeuren, ... kunnen aan derden doorgegeven worden die u ook rechtstreeks gepersonaliseerde aanbiedingen zullen overbrengen, zonder de tussenkomst van Walibi. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, geven wij uw GSM nummer enkel met uw expliciete toestemming door aan derden die u aanbiedingen per SMS wensen toe te sturen. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dit gebruik voor promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan Compagnie des Alpes (89 Rue Escudier, 92772 Boulogne-Billancourt, France) of door een e-mail te sturen naar: info-wbe@cda-parks.com. Indien u ervoor opteert om de producten die u op onze site bestelt te laten leveren door DHL, zullen de gegevens die vereist zijn voor de levering meegedeeld worden aan DHL. Wij verwerken en registreren geen financiële gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) over u. Deze gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de site van Ogone die zijn eigen beleid toepast voor de bescherming van persoonsgebonden gegevens. Verbindingsgegevens (IP-adres; land; datum, uur en duur van de verbinding; bezochte pagina's, …) zullen verwerkt worden voor statistische doeleinden en om de site en onze dienstverlening te verbeteren.

 

2. Recht op toegang en rechtzetting

Aan de hand van een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan Compagnie des Alpes (89 Rue Escudier, 92772 Boulogne-Billancourt, France - info-wbe@walibi.com), kan elke persoon die zijn/haar identiteit rechtvaardigt gratis en schriftelijk de persoonsgebonden gegevens ontvangen die wij over hem/haar bezitten, en in voorkomend geval vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of niet-relevante gegevens te verbeteren.

 

3. Beveiliging van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

Compagnie des Alpes verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd of meegedeeld worden aan onbevoegde derden. De gebruiker die al ingeschreven is op de site, zal een ID en een wachtwoord toegewezen krijgen. De gebruiker verbindt zich ertoe het vertrouwelijk karakter van zijn ID en zijn wachtwoord te behouden.

 

4. Contact

Elke vraag of betwisting omtrent de inzameling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet via e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: info-wbe@cda-parks.com U kunt ook een brief sturen naar het volgende postadres: Walibi Belgium, Boulevard de l'Europe 100, 1300, Waver, België. Compagnie des Alpes verbindt zich ertoe hieraan binnen een korte en redelijke termijn gevolg te geven.